Коригування тарифів

Обґрунтування щодо необхідності коригування тарифів на теплову енергію, послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для всіх категорій споживачів ЛКП «Залізничнетеплоенерго»

Згідно ст.20 ЗУ «Про теплопостачання» «тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії».

Статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що «у разі зміни протягом строку дії цін/тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від виконавця/виробника, зокрема, збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, виконавці/виробники проводять коригування встановлених цін/тарифів на житлово-комунальні послуги і подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких цін/тарифів. При цьому перерахунок цін/тарифів може проводитися шляхом коригування лише тих складових структури цін/тарифів, за якими відбулися цінові зміни вбік збільшення або зменшення. Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається.»

Відповідно до «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води» (надалі Порядок), затвердженого Постановою НКРЕКП від 24.03.2016 № 377, п. 1.9. «У разі зміни протягом строку дії тарифів величини окремих витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, витрат на покриття втрат ліцензіата, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, зміни обсягу фінансових витрат, складової планованого прибутку, може проводитися перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення, що призвело до зміни тарифних витрат більше ніж на 2 % від установленого рівня», та п. 1.10. «Встановлення та коригування тарифів на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води проводиться одночасно з відповідним встановленням або коригуванням тарифів на теплову енергію.»

Відповідно до пункту 2.1 Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 до винесення питання щодо встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку/змін до них на відкрите обговорення НКРЕКП ліцензіат має провести відкрите обговорення (відкрите слухання) на місцях питання щодо необхідності встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку/змін до них із залученням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, якщо проект рішення стосується розвитку окремого регіону та /або територіальної громади) за процедурою, наведеного у цьому порядку.

Відповідно до вище вказаного, ЛКП «Залізничнетеплоенерго» має намір звернутися до Комісії із заявами та відповідними комплектами документів щодо коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для всіх категорій споживачів, послуги з централізованого опалення для населення та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів за вимогами «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води», затвердженого постановою НКРЕКП від 24.03.2016 №377, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 09 червня 2016 року за № 835/28965 (далі – Порядок) та «Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання», затвердженої постановою НКРЕКП від 31 березня 2016 року №528, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за №993/29123 (далі – Процедура №528) та «Процедури  встановлення  тарифів  на послуги з централізованого опалення та ентралізованого  постачання  гарячої  води»,  затвердженої  постановою НКРЕКП від 31 березня 2016 року №529, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за №992/2912 (далі – Процедура №529).

На даний час на підприємстві діють тарифи на теплову енергію:

- для населення, затверджені Постановою НКРЕКП № 1708 від 10.12.2018р., введені в дію з 01.01.2019року;

- для бюджетних споживачів, затверджені Постановою НКРЕП №1709 від 10.12.2018року, введені в дію з 01.01.2019року;

- для інших споживачів, затверджені Постановою НКРЕП №1709 від 10.12.2018року, введені в дію з 01.01.2019року;

- для релігійних споживачів, затверджені Постановою НКРЕП №1709 від 10.12.2018року, введені в дію з 01.01.2019року;

З 01.05.2019 року тарифні витрати зростуть більше ніж на 2% від установленого рівня, з причин, які не залежать від підприємства, зокрема збільшення вартості електроенергії з 01.01.2019 року, газу з 01.05.2019р., прожиткового мінімуму працездатних осіб з 01.12.2018р. та мінімальної тарифної ставки робітника І розряду від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 160% з 01.01.2019р., екологічного збору з 01.01.2019р., підвищення тарифів на водопостачання і водовідведення, обговорення яких вже відбулось на ЛМКП «Львівводоканал». Відповідно діючі тарифи на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для всіх категорій споживачів не відшкодовуватимуть фактичні витрати, які необхідні для забезпечення стабільної роботи підприємства.

Відповідно до вище наведеного, а також врахувавши витрати на покриття втрат через підвищення цін на газ, що отримані за листопад-грудень 2018 року у зв’язку із часовим розривом у два місяці між підвищенням тарифів на газ та тарифів на теплову енергію, враховуючи зміну величини внесків на регулювання відповідно до Постанови НКРЕКП від 06.04.2017 № 491 «Про затвердження Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання», ЛКП «Залізничнетеплоенерго» визначено розмір тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для всіх категорій споживачів, шляхом коригування вище вказаних складових тарифів, а саме: 

 

І. Теплова енергія, її виробництво, транспортування, постачання для всіх категорій споживачів.

1. Електроенергія на технологічні витрати .

Відповідно до Порядку розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію, затвердженого Постановою КМУ від 01.06.2011р. №869, Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затвердженого Постановами НКРЕКП від 11.12.2018р. №1837 та №1874, ПрАТ Львівобленерго та “Львівенергозбут” проінформували про введення з 01.01.2019 року нових роздрібних тарифів на електроенергію для промислових та прирівняних до них споживачів 2 класу напруги в розмірі 239,102 коп/кВт*год (без ПДВ) при врахованому тарифі на електроенергію в діючих тарифах на теплову енергію 216,18 коп/кВт*год (без ПДВ), тобто підвищення тарифу на електроенергію становить 10,6%, що і враховано в розрахунку коригування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. 

2. Паливо (природний газ).

Відповідно до п.12 постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 №867 “Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу” ціна на природний газ з 01.05.2019р. буде становити 7184,80 грн. за 1000 мз газу (без ПДВ), при врахованому в діючих тарифах на теплову енергію тарифі на газ 6235,51 грн. за 1000 мз (без ПДВ), тобто підвищення тарифу на газ з 01.05.2019р. становить 15,2%, що і враховано в розрахунку коригування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії з 01.05.2019р. 

3. Вода для технологічних потреб та водовідведення.

Проект постанови НКРЕКП “Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року №2868” передбачає встановлення тарифу на послугу з централізованого  водопостачання  у розмірі 8,61 грн за 1 мз  (без ПДВ) та тарифу на послугу з централізованого водовідведення – 4,50 грн за  1 мз (без ПДВ). В діючих тарифах на теплову енергію тарифи на водопостачання та водовідведення враховані в розмірі 7,14 та 3,62 грн за 1 мз (без ПДВ), відповідно тариф на водопостачання підвищується на 19,75%, на водовідведення – на 24,3%, що і враховано при коригуванні тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів.

4. Оплата праці і відрахування на соціальні заходи.

Зміни, внесені до ЗУ «Про оплату праці» Законом від 06.12.2016р. №1774-VІІІ, зумовили зміну порядку формування витрат на оплату праці, оскільки, відповідно до вказаних змін, «мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року».

Галузева угода на 2017-2018 роки із змінами і доповненнями від 29.01.2018 року зобов’язала встановити мінімальну тарифну ставку робітника І розряду в розмірі 160% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (взамін 120%, врахованих у діючому тарифі), а Територіальна угода, якою керується підприємство відповідно до Колдоговору, встановила коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника І розряду з експлуатації обладнання котелень, теплових мереж до встановленої Галузевою угодою мінімальної тарифної ставки робітника І розряду – 1,8 взамін раніше встановленого і врахованого в тарифах 1,42. Відповідно до Закону України від 23 листопада 2018 року №2629-VIII Про Державний бюджет України на 2019 рік” встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня – 1921 грн., з 1 липня – 2007 грн., з 1 грудня – 2102 грн. Середній рівень прожиткового мінімуму, прийнятий для коригування тарифів за статтею витрат “Оплата праці, становить 2032,25 грн.

Окремо слід зазначити, що низький рівень заробітної плати і знецінення кваліфікованої праці вже у 2017-2018 рр. зумовило відтік кваліфікованих, технічно грамотних працівників з підприємства і їх працевлаштування на приватних фірмах, або за кордоном (в більшості). Оскільки рівень заробітної плати на підприємстві не конкурентоздатний на ринку праці, підприємство залишилось практично без газоелектрозварників, звільнились водії автокранів, екскаваторів, обмурівники, токарі, слюсарі та оператори котелень працездатного віку, що вже зумовило неможливість проведення ремонтних робіт в повному обсязі. Подані оголошення про вакансії на рівень фактичної зарплати не дали жодних результатів. Без підвищення рівня заробітної плати підприємство втратить працівників працездатного віку повністю.

Аналогічно збільшенню витрат на оплату праці збільшуються і витрати на сплату єдиного соціального внеску.

5.Внески на регулювання.

Відповідно до Постанови НКРЕКП від 06.04.2017 № 491 «Про затвердження Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання» ліцензіати зобов’язані здійснювати оплату внесків на регулювання, за ставкою, яка не може перевищувати 0,1% чистого доходу платника, внесок на регулювання на 2019 рік – 0,064%. Оскільки збільшується вартість теплової енергії, підприємство провело розрахунок розміру внесків на регулювання з метою включення їх до інших прямих витрат теплової енергії для всіх категорій споживачів в розмірі 0,064% чистого доходу.

6. Витрати на покриття втрат

Узв’язку із необхідністю дотримання регуляторних процедур визначених постановою НКРЕКП від 30.06.2017 №866, при коригуванні тарифів до складу витрат включаються витрати на покриття втрат (збитки підприємства), які виникли в результаті часового розриву між датою застосування нової ціни на газ і зміною тарифів на теплову енергію за листопад-грудень 2018 року.

7. Екологічний податок

З 01.01.2019р. підвищено ставку екологічного податку за викиди в атмосферу двоокису вуглецю (СО2) стаціонарними джерелами з 0,41 грн/тонну до 10 грн/тонну, внаслідок чого екологічний податок зріс на 149,13%.

Решта витрат, зокрема амортизація, витрати на придбання паливно-мастильних та інших матеріалів, виробничі послуги, обов’язкові платежі, тощо залишилися незмінні.

Вищевказане коригування окремих складових витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії в цілому зумовить підвищення тарифів для населення на 25,3%, для бюджетних споживачів – на 18,0%, для інших споживачів – на 19,5%, для релігійних організацій – на 67,8%.

 

ІІ. Послуги з централізованого опалення для населення та послуги з централізованого постачання гарячої води для населення та управителів. 

Оскільки тарифи на теплову енергію коригуються, проведено розрахунок коригування тарифу на послугу з централізованого опалення та постачання гарячої води для населення, на послугу з гарячого водопостачання для управителів, бюджетних, інших споживачів та релігійних організацій з врахуванням відкоригованої вартості теплової енергії для вказаних категорій споживачів, підвищення рівня мінімальних гарантій з оплати праці, відповідно і ЄСВ, та вартості холодної води для гарячого водопостачання (без вартості водовідведення).

Відтак тарифи на послуги з централізованого опалення для населення усереднено зростуть на 25,3%, на постачання гарячої води для потреб населення зростуть на 25,7%, для бюджетних споживачів – на 16,2%, для інших споживачів – на 17,6%, для релігійних організацій – на 61,0%.

 

Зміна тарифів на теплову енергію та послуги з ЦО і ГВП по ЛКП "Залізничнетеплоенерго"

Протокол відкритого обговорення щодо коригування тарифів

  • Диспетчерська служба: тел. (032) 292-01-87