Коригування тарифів

Обгрунтування щодо необхідності встановлення змін до тарифів на теплову енергію, послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання для всіх категорій споживачів ЛКП «Залізничнетеплоенерго» шляхом коригування.

 

Згідно ст.20 ЗУ «Про теплопостачання» «тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обгрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії».

Статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що у разі зміни протягом строку дії цін/тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від виконавця/виробника, зокрема, збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, виконавці/виробники проводять коригування встановлених цін/тарифів на житлово-комунальні послуги і подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких цін/тарифів. При цьому перерахунок цін/тарифів може проводитися шляхом коригування лише тих складових структури цін/тарифів, за якими відбулися цінові зміни вбік збільшення або зменшення. Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається.

Відповідно до пункту 4.2 Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (далі – Процедура), затвердженої постановою НКРЕКП від 31.03.2016 №529, зміна тарифів може проводитись за обставин, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності виконавця послуг, а саме зміна протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов'язаних із наданням послуг централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, з причин, які не залежать від виконавця послуг, зокрема збільшення або зменшення ставок податків і зборів, розмірів мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси (у разі таких змін може проводитися перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення), якщо це в сукупності призводить до зміни тарифів більше ніж на 2 % від установленого рівня.

Відповідно до вище вказаного, ЛКП «Залізничнетеплоенерго» має намір звернутися до Комісії із заявами та відповідними комплектами документів щодо коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання за категоріями споживачів, послуги з централізованого опалення для населення та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів за вимогами «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води», затвердженого постановою НКРЕКП від 24.03.2016 №377, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 09 червня 2016 року за № 835/28965 (далі – Порядок) та «Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання», затвердженої постановою НКРЕКП від 31 березня 2016 року №528, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за №993/29123 (далі – Процедура №528) та «Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води», затвердженої постановою НКРЕКП від 31 березня 2016 року №529, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за №992/2912 (далі – Процедура №529).

 

На даний час на підприємстві діють тарифи на теплову енергію:

- для населення, затверджені Постановою НКРЕКП № 952 від 09.06.2016, введені в дію з 01.06.2016року:

- для бюджетних споживачів, затверджені Постановою НКРЕП №2439 від 29.12.2016року, введені в дію з 13.01.2017року;

- для інших споживачів, затверджені Постановою НКРЕП №151 від 01.02.2017р.,введені в дію з 24.02.2017року.

На сьогодні діючі тарифи на теплову енергію, послуги з гарячого водопостачання не відшкодовують фактичні витрати, які необхідні для забезпечення стабільної роботи підприємства.

Відповідно до вищенаведеного, у зв’язку зі зміною цін на природний газ (застосуванням до ціни на постачання природного газу виробникам теплової енергії для потреб бюджетних установ та інших споживачів коефіцієнту 1,6), збільшенням цін на електроенергію, водопостачання та водовідведення для технологічних потреб (в тарифі закладені тарифи ще 2013 року), ціни на холодну воду для потреб гарячого водопостачання, збільшенням мінімальних гарантій з оплати праці, ЛКП «Залізничнетеплоенерго» визначено тарифи на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води шляхом коригування окремих складових тарифів для потреб всіх категорій споживачів, а саме:

 

І. Теплова енергія, її виробництво, транспортування, постачання.

 

1.Паливо (газ природний) для бюджетних та інших споживачів:

Постановою КМУ від 22.03.2017р. №187 затверджено «Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», п.13 якого визначено, що з 1 квітня 2017 року НАК «Нафтогаз України» здійснює продаж/постачання природного газу для виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню… за ціною, що становить 4942,00 грн. за 1000 куб.метрів (без урахування ПДВ, тарифів на транспортування та розподіл природного газ), під час постачання природного газу виробникам теплової енергії для потреб релігійних організацій до ціни застосовується коефіцієнт 0,5, тобто ціна буде становити 4942,00*0,5=2471,00 грн. за 1000 куб.метрів, а для всіх інших споживачів (бюджетних та інших) – до ціни застосовується коефіцієнт 1,6, тобто ціна становить 4942,00*1,6=7907,20 грн. за 1000 куб.метрів.          Ціна за транспортування (708,10грн/1000м3 без ПДВ) і розподіл (24,60грн/1000м3 без ПДВ) газу залишається без змін.

Відповідно до вищенаведеного проведено розрахунок витрат на паливо (газ) по ціні 8639,90грн/1000 м3 для виробництва теплової енергії для бюджетних та інших споживачів взамін врахованого в діючих тарифах 5674,70 грн/1000м3 без ПДВ для бюджетних установ та 7825,23грн/1000м3 без ПДВ для інших споживачів.

 

2. Електроенергія на технологічні витрати .

Відповідно до нормативно-правових актів НКРЕКП та постанови від 24.04.2017 №538 "Про ринкове формування роздрібних тарифів на електроенергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України" встановлено з липня місяця тарифи на електроенергію для промислових та прирівняних до них споживачів
ПАТ «Львівобленерго» для 2 класу напруги 1,899 грн/кВт/год.

Врахований тариф на електроенергію у діючих тарифах на теплову енергію для:

населення - ІІ кл. напруги-1,865грн./кВт.год., підвищується на 1,8%; для бюджетних, інших і релігійних споживачів –ІІ кл. напруги-1,9699 грн./кВт.год. тобто знижується на 3,6%, що і враховано в поданому розрахунку на коригування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

 

3. Вода для технологічних потреб та водовідведення.

Постановою від 26.04.2017 № 551 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» встановлено для ЛМКП «Львівводоканал» тариф на водопостачання – 6,42 грн/куб.м. (без ПДВ), на водовідведення – 3,42 грн/куб.м.. У діючих тарифах враховано тариф на водопостачання - 4,07 грн/куб.м. і водовідведення - 1,63 грн/куб.м., тобто вартість води зростає на 57,7% і вартість водовідведення зростає на 109,8%, що і враховано при коригуванні тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів.

 

4. Оплата праці і відрахування на соціальні заходи.

В діючих тарифах фонд оплати праці розрахований від мінімальної зарплати в розмірі 1491,67 грн/місяць. З 01.01.2017 року набув чинності Закон України від 6 грудня 2016 року № 1774-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким внесено суттєві зміни до законодавства з праці, насамперед до Закону України «Про оплату праці», згідно яких мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Законом України від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017рік»встановлено: прожитковий мінімум для працездатних осіб в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні; мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 3200 гривень; у погодинному розмірі - 19,34 гривні.

З врахуванням вищевикладеного проводиться коригування витрат на оплату праці і ЄСВ на 11,5% для всіх категорій споживачів.

Окремо слід зазначити, що низький рівень заробітної плати призвів до відтоку в першу чергу кваліфікованих робітничих кадрів. Так підприємство залишилось практично без газоелектрозварників, звільнились водії автокранів, екскаваторів, обмурівники, токарі, частково слюсарі (працездатного віку), оскільки рівень заробітної плати на підприємстві не конкурентоздатний на ринку праці. Подані оголошення про вакансії на рівень фактичної зарплати не дали жодних результатів. Без підвищення рівня заробітної плати підприємство втратить працівників працездатного віку повністю.

 

В цілому тариф на теплову енергію для населення не змінюється, проводиться лише зміна структури тарифу, що зумовлює збільшення умовно-змінної складової тарифу на 0,08% із зменшенням умовно-постійної складової тарифу на 0,62%. Тариф на теплову енергію для бюджетних установ в цілому зростає на 33,8%, а для інших споживачів – на 3,9%.

 

ІІ. Послуги з централізованого опалення для населення та постачання гарячої води всім категоріям споживачів.

 

В діючих на даний час тарифах на послугу з централізованого опалення та постачання гарячої води для населення, затверджених Постановою НКРЕКП № 1101 від 09.06.2016р., а також на послугу з постачання гарячої води для потреб управителів багатоквартирних будинків, затверджених Постановою НКРЕП № 1102 від 09.06.2016р. , введених в дію з 01.07.2016р., врахована вартість теплової енергії по тарифах, діючих з 01.07.2016р.. В тарифах на послугу з гарячого водопостачання для бюджетних установ та інших споживачів, затверджених Постановами № 2440 від 29.12.2016р. та №152 від 01.02.2017р., врахована вартість теплової енергії по тарифах, діючих з 13.01.2017р. та 24.02.2017р. відповідно.

Оскільки тарифи на теплову енергію коригуються через зміну ціни газу, електроенергії, води для технологічних потреб, оплати праці, проведено розрахунок коригування тарифу на послугу з централізованого опалення та постачання гарячої води для населення, на послугу з гарячого водопостачання для управителів, бюджетних установ та інших споживачів з врахуванням відкоригованої вартості теплової енергії для вказаних категорій споживачів, підвищення рівня мінімальних гарантій з оплати праці на 11,5%, відповідно і ЄСВ та вартості холодної води для гарячого водопостачання (без вартості водовідведення) у зв`язку з ростом її ціни відповідно до Постанови НКРЕКП від № 551 від 26.04.2017р. на 41,1%. з 4,55 грн. до 6,42 грн. за м3.

Відтак тарифи на послуги з постачання гарячої води для потреб населення зростуть на 2,9%, для бюджетних установ – на 34,4%, для інших споживачів – на 6,0%.

 

 

__________________________

Структура тарифів на теплову енергію Львівського  комунального підприємства «Залізничнетеплоенерго»

Структура двоставкових тарифів на теплову енергію ЛКП "Залізничнетеплоенерго"

Розрахунок структури собівартості та двоставкового тарифу на послугу з централізованого опалення та одноставкових тарифів на послугу з централізованого ГВП для категорії споживачів населення

Розрахунок структури собівартості та тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води для потреб управитилів багатоквартирних будинків, бюджетних установ та інших споживачів

  • Диспетчерська служба: тел. (032) 292-01-87