Коригування тарифів

Обґрунтування щодо необхідності перерахування тарифів на теплову енергію, послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для всіх категорій споживачів
ЛКП «Залізничнетеплоенерго» шляхом коригування

Згідно ст.20 ЗУ «Про теплопостачання» «тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії».

Статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що «у разі зміни протягом строку дії цін/тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від виконавця/виробника, зокрема, збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, виконавці/виробники проводять коригування встановлених цін/тарифів на житлово-комунальні послуги і подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких цін/тарифів. При цьому перерахунок цін/тарифів може проводитися шляхом коригування лише тих складових структури цін/тарифів, за якими відбулися цінові зміни вбік збільшення або зменшення. Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається.»

Відповідно до «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води» (надалі Порядок), затвердженого Постановою НКРЕКП від 24.03.2016 № 377, п. 1.9. «У разі зміни протягом строку дії тарифів величини окремих витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, витрат на покриття втрат ліцензіата, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, зміни обсягу фінансових витрат, складової планованого прибутку, може проводитися перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення, що призвело до зміни тарифних витрат більше ніж на 2 % від установленого рівня», та п. 1.10. «Встановлення та коригування тарифів на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води проводиться одночасно з відповідним встановленням або коригуванням тарифів на теплову енергію.»

Відповідно до вище вказаного, ЛКП «Залізничнетеплоенерго» має намір звернутися до Комісії із заявами та відповідними комплектами документів щодо коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для всіх категорій споживачів, послуги з централізованого опалення для населення та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів за вимогами «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води», затвердженого постановою НКРЕКП від 24.03.2016 №377, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 09 червня 2016 року за № 835/28965 (далі – Порядок) та «Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання», затвердженої постановою НКРЕКП від 31 березня 2016 року №528, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за №993/29123 (далі – Процедура №528) та «Процедури  встановлення  тарифів  на послуги з централізованого  опалення та централізованого  постачання  гарячої  води»,  затвердженої  постановою НКРЕКП від 31 березня 2016 року №529, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за №992/2912 (далі – Процедура №529).

На даний час на підприємстві діють тарифи на теплову енергію:

- для населення, затверджені Постановою НКРЕКП № 1196 від 05.10.2017р.(із змінами), введені в дію з 15.10.2017року;

- для бюджетних споживачів, затверджені Постановою НКРЕП №1397 від 30.04.2015року (із змінами відповідно Постанови НКРЕКП від 14.06.2018р.№404), введені в дію з 16.08.2018року;

- для інших споживачів, затверджені Постановою НКРЕП №1397 від 30.04.2015року (із змінами відповідно Постанови НКРЕКП від 14.06.2018р.№404), введені в дію з 16.08.2018року;

- для релігійних споживачів, затверджені Постановою НКРЕП №1397 від 30.04.2015року (із змінами відповідно Постанови НКРЕКП від 14.06.2018р.№404), введені в дію з 16.08.2018року;

Тарифи на теплову енергію для населення, викладені в редакції Постанови НКРЕКП від 14.06.2018р. №403 не діють, оскільки не опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр», що привело до дії збиткового тарифу для населення і зумовлює нанесення підприємству збитків.

З 01.11.2018 року тарифні витрати зростуть більше ніж на 2% від установленого рівня, з причин, які не залежать від підприємства, зокрема збільшення вартості газу у зв’язку з підвищенням з 01.11.2018 року цін на газ. Станом на 22.10.2018 року вже відбулось підвищення цін на електроенергію, однак це зростання відбулось в межах 2% установленого рівня тарифних витрат, але з врахуванням підвищення цін на газ тарифні витрати зростуть значно більше.

Враховуючи збільшення величини окремих витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води для всіх категорій споживачів, з причин, які не залежать від підприємства, зокрема збільшення вартості електроенергії з 22.10.2018 року, газу з 01.11.2018р., прожиткового мінімуму працездатних осіб з 01.12.2018р., підвищення тарифів на водопостачання і водовідведення, обговорення яких вже відбулось на ЛМКП «Львівводоканал», діючі тарифи на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для всіх категорій споживачів не відшкодовуватимуть фактичні витрати, які необхідні для забезпечення стабільної роботи підприємства.

Відповідно до вище наведеного, врахувавши витрати на покриття втрат через підвищення цін на газ, що будуть отримані за листопад-грудень 2018 року у зв’язку із часовим розривом не менше двох місяців між підвищенням тарифів на газ та тарифів на теплову енергію, а також враховуючи зміну величини внесків на регулювання відповідно до Постанови НКРЕКП від 06.04.2017 № 491 «Про затвердження Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання»,
для ЛКП «Залізничнетеплоенерго» визначено розмір тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для всіх категорій споживачів, шляхом коригування вище вказаних складових тарифів, а саме:

 

І. Теплова енергія, її виробництво, транспортування, постачання для всіх категорій споживачів.

1. Електроенергія на технологічні витрати .

Відповідно до Порядку розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію, затвердженого Постановою КМУ від 01.06.2011р. №869, Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затвердженого Постановою НКРЕКП від 13.04.2017р. №512, ПрАТ «Львівобленерго» проінформувало про введення з 01.10.2018 року нових роздрібних тарифів на електроенергію на
ІV кв. 2018 року для промислових та прирівняних до них споживачів 2 класу напруги в розмірі 223,825 коп/кВт*год (без ПДВ) при врахованому тарифі на електроенергію в діючих тарифах на теплову енергію 216,18 коп/кВт*год (без ПДВ), тобто підвищення тарифу на електроенергію становить 3,54%, що і враховано в розрахунку коригування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

 

2. Паливо (природний газ).

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України ціна на природний газ з 01.11.2018р. зросте для населення на 23% і буде становити 6968,21 грн за 1000 мз газу, а з 01.05.2019 року буде становити 7917,50 грн за 1000 мз газу, при врахованому в діючих тарифах на теплову енергію тарифі на газ 5674,7 грн за 1000 мз (без ПДВ), тобто підвищення тарифу на газ з 01.11.2018р. становить 22,8%, а з 01.05.2019 року становить 39,52 %, що і враховано в розрахунку коригування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії з 01.11.2018р.

 

3. Вода для технологічних потреб та водовідведення.

На ЛМКП «Львівводоканал», 05.10.2018р. відбулось відкрите обговорення проекту тарифів на водопостачання і водовідведення, встановлених шляхом коригування, і відповідно до поданих розрахунків в НКРЕКП тариф на централізоване  водопостачання  буде  становити 10,73 грн за 1 мз  (без ПДВ) та тариф на водовідведення – 8,16 грн за  1 мз (без ПДВ). В діючих тарифах на теплову енергію тарифи на водопостачання та водовідведення враховані в розмірі 7,14 та 3,62 грн за 1 мз (без ПДВ), відповідно тариф на водопостачання підвищується на 50,3%, на водовідведення – на 125,4%, що і враховано при коригуванні тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів.

 

4. Оплата праці і відрахування на соціальні заходи.

Зміни, внесені до ЗУ «Про оплату праці» Законом від 06.12.2016р. №1774-VІІІ, зумовили зміну порядку формування витрат на оплату праці, оскільки, відповідно до вказаних змін, «мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року».

Галузева угода на 2017-2018 роки із змінами і доповненнями від 29.01.2018 року зобов’язала встановити мінімальну тарифну ставку робітника І розряду в розмірі 140% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (взамін 120%, врахованих у діючому тарифі), а Територіальна угода, якою керується підприємство відповідно до Колдоговору, встановила коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника І розряду з експлуатації обладнання котелень, теплових мереж до встановленої Галузевою угодою мінімальної тарифної ставки робітника І розряду – 1,8 взамін раніше встановленого і врахованого в тарифах 1,42.

Однак, враховуючи норму п.1.9. Постанови НКРЕКП від 24.03.2016 № 377, розрахунок витрат на оплату праці при проведенні коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, проведено тільки з врахуванням підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» ст.7, який з грудня 2018 року становить 1921,00 грн. В тарифах, встановлених у червні 2016 року (не вступили в дію) враховано прожитковий мінімум для працездатних осіб в розрахунку на місяць у розмірі 1861,17 грн. Відповідно відбудеться підвищення рівня оплати праці на 3,21%, що забезпечить тарифний розмір середньомісячної зарплати працівників в розмірі 5514,4 грн. Слід зазначити, що прожитковий мінімум для працездатних осіб прийнято з 01.12.2018 року, оскільки дані кориговані тарифи будуть прийняті, опубліковані і вступлять в дію не швидше грудня місяця, враховуючи процедуру їх встановлення згідно Постанови НКРЕКП від 30.06.2017р. №866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП» (із змінами).

Окремо слід зазначити, що низький рівень заробітної плати і знецінення кваліфікованої праці вже у 2017-2018 рр. зумовило відтік кваліфікованих, технічно грамотних працівників з підприємства і їх працевлаштування на приватних фірмах, або за кордоном (в більшості). Оскільки рівень заробітної плати на підприємстві не конкурентоздатний на ринку праці, підприємство залишилось практично без газоелектрозварників, звільнились водії автокранів, екскаваторів, обмурівники, токарі, слюсарі та оператори котелень працездатного віку, що вже зумовило неможливість проведення ремонтних робіт в повному обсязі. Подані оголошення про вакансії на рівень фактичної зарплати не дали жодних результатів. Без підвищення рівня заробітної плати підприємство втратить працівників працездатного віку повністю.

Аналогічно збільшенню витрат на оплату праці на 3,21% збільшуються і витрати на сплату єдиного соціального внеску – на 3,21%.

 

4.Внески на регулювання.

Відповідно до Постанови НКРЕКП від 06.04.2017 № 491 «Про затвердження Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання» ліцензіати зобов’язані здійснювати оплату внесків на регулювання, за ставкою, яка не може перевищувати 0,1% чистого доходу платника, внесок на регулювання на 2019 рік – 0,064%. Оскільки збільшується вартість теплової енергії, підприємство провело розрахунок розміру внесків на регулювання з метою включення їх до інших прямих витрат теплової енергії для всіх категорій споживачів в розмірі 0,064% чистого доходу.

Вищевказане коригування окремих складових витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії в цілому зумовить підвищення тарифів для населення на 25,2%, для бюджетних споживачів – на 0,5%, для інших споживачів – на 0,5%, для релігійних організацій – на 86,6%.

 

ІІ. Послуги з централізованого опалення для населення та послуги з централізованого постачання гарячої води для населення та управителів.

На даний час на підприємстві діють тарифи:

- на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню, затверджені Постановою НКРЕП №1171 від 31.03.2015р. (із змінами в редакції Постанови НКРЕКП від 14.06.2018р. №405), введені в дію з 19.10.2018року;

- на послугу з централізованого постачання гарячої води для потреб управителів багатоквартирних будинків, затверджені Постановою НКРЕП №1212 від 05.10.2017р., введені в дію з 15.10.2017року;

- на послугу з централізованого постачання гарячої води для потреб бюджетних та інших споживачів, релігійних організацій, затверджені Постановою НКРЕП №1543 від 30.04.2015р. (із змінами в редакції Постанови НКРЕКП від 14.06.2018р. №407), введені в дію з 17.08.2018року.

 

Оскільки тарифи на теплову енергію коригуються через зміну ціни електроенергії, газу, води для технологічних потреб, оплати праці, зміни розміру внеску на регулювання, проведено розрахунок коригування тарифу на послугу з централізованого опалення та постачання гарячої води для населення, на послугу з гарячого водопостачання для управителів, бюджетних, інших споживачів та релігійних організацій з врахуванням відкоригованої вартості теплової енергії для вказаних категорій споживачів, підвищення рівня мінімальних гарантій з оплати праці на 3,21%, відповідно і ЄСВ, та вартості холодної води для гарячого водопостачання (без вартості водовідведення) у зв’язку з ростом її ціни відповідно до поданих розрахунків і проведеного відкритого обговорення на 50,3% з 7,14 грн до 10,73 грн за мз.

Відтак тарифи на послуги з централізованого опалення для населення усереднено зростуть на 25,2%, на постачання гарячої води для потреб населення зростуть на 27,7%, для бюджетних споживачів – на 4,6%, для інших споживачів – на 4,6%, для релігійних організацій – на 101,1%.

__________________________

31.10.2018р.

Додаткова інформація до обґрунтування  щодо необхідності перерахування тарифів на теплову енергію, послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води  для всіх категорій споживачів  ЛКП «Залізничнетеплоенерго» шляхом коригування.

За час оприлюднення на сайті підприємства інформації щодо необхідності коригування тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення і централізованого гарячого водопостачання для всіх категорій споживачів,  опублікована Постанова КМУ від 19.10.2018р. №867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», якою визначено однакову ціну на природний газ для всіх категорій споживачів, а саме 6235,51 грн за 1000 м3 газу (без ПДВ, тарифів на транспортування та розподіл природного газу). Разом з тарифами на транспортування і розподіл природного газу тариф складає 6968,21 грн за 1000 мз газу (без ПДВ) для всіх категорій споживачів. Відповідно додатково проведено коригування витрат на паливо для бюджетних і інших споживачів у сторону зменшення.

Крім цього, уточнена інформація щодо підвищення тарифів на холодну воду, і оскільки тарифи не пройшли схвалення НКРЕКП, коригування на складову вартості холодної води на технологічні потреби та гаряче водопостачання не проводиться.

Також не враховуються витрати на покриття втрат, оскільки їх ще фактично не має, їх відшкодування може відбутися після їх фактичного отримання.

В цілому зміна тарифів відбудеться наступна: тарифи на теплову енергію для населення в цілому зростуть на 19,3%, в т.ч. умовно-змінна частина тарифу – на 21,71%, умовно-постійна – на 2,44%, тарифи на теплову енергію для бюджетних і інших споживачів в цілому знизяться на 16,4%, в т.ч. умовно-змінна частина тарифу – на 18,18%, умовно-постійна зросте – на 2,2%, тарифи для релігійних організацій в цілому зростуть на 86,25%, в т.ч. умовно-змінна частина тарифу – на 106,75%, умовно-постійна – на 2,63%; тарифи на послугу з централізованого опалення для населення зростуть: умовно-змінна частина тарифу – на 21,63%, умовно-постійна – на 2,47%; тарифи на послугу з централізованого постачання гарячої води для населення зростуть на: з рушникосушками – на 16,98%,  без рушникосушок – на 16,80%, для управителів: з рушникосушками – на 17,21%,  без рушникосушок – на 17,03%, для релігійних організацій – на 71,54%, для бюджетних і інших споживачів знизяться на 15,04%.

Адміністрація ЛКП «Залізничнетеплоенерго».

__________________________

Структура тарифів на теплову енергію для потреб споживачів ЛКП "Залізничнетеплоенерго"

Зміна тарифів на теплову енергію та послуги з ЦО і ГВП по ЛКП "Залізничнетеплоенерго"

Протокол відкритого обговорення постанов НКРЕКП для ЛКП "Залізничнетеплоенерго" від 04.12.2018

  • Диспетчерська служба: тел. (032) 292-01-87