Коригування тарифів

Обґрунтування щодо необхідності перерахування тарифів на теплову енергію, послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для всіх категорій споживачів ЛКП «Залізничнетеплоенерго» шляхом коригування.

 

Згідно ст.20 ЗУ «Про теплопостачання» «тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії».

Статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що «у разі зміни протягом строку дії цін/тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від виконавця/виробника, зокрема, збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, виконавці/виробники проводять коригування встановлених цін/тарифів на житлово-комунальні послуги і подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких цін/тарифів. При цьому перерахунок цін/тарифів може проводитися шляхом коригування лише тих складових структури цін/тарифів, за якими відбулися цінові зміни вбік збільшення або зменшення. Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається.»

Відповідно до «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води» (надалі Порядок), затвердженого Постановою НКРЕКП від 24.03.2016 № 377, п. 1.9. «У разі зміни протягом строку дії тарифів величини окремих витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, витрат на покриття втрат ліцензіата, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, зміни обсягу фінансових витрат, складової планованого прибутку, може проводитися перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення, що призвело до зміни тарифних витрат більше ніж на 2 % від установленого рівня», та п. 1.10. «Встановлення та коригування тарифів на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води проводиться одночасно з відповідним встановленням або коригуванням тарифів на теплову енергію.»

Відповідно до вище вказаного, ЛКП «Залізничнетеплоенерго» має намір звернутися до Комісії із заявами та відповідними комплектами документів щодо коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання за категоріями споживачів, послуги з централізованого опалення для населення та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів за вимогами «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води», затвердженого постановою НКРЕКП від 24.03.2016 №377, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 09 червня 2016 року за № 835/28965 (далі – Порядок) та «Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання», затвердженої постановою НКРЕКП від 31 березня 2016 року №528, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за №993/29123 (далі – Процедура №528) та «Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води», затвердженої постановою НКРЕКП від 31 березня 2016 року №529, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за №992/2912 (далі – Процедура №529).

На даний час на підприємстві діють  тарифи на теплову енергію:

- для населення, затверджені Постановою НКРЕКП № 1196 від 05.10.2017р., введені в дію з 15.10.2017року:

-для бюджетних споживачів, затверджені Постановою НКРЕП №1205 від 05.10.2017року, введені в дію з 19.10.2017року;

-для інших споживачів, затверджені Постановою НКРЕП №1205 від 05.10.2017р.,введені в дію з 19.10.2017року;

-для релігійних споживачів, затверджені Постановою НКРЕП №1205 від 05.10.2017р., введені в дію з 19.10.2017року;

 

На сьогодні діючі тарифи на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для всіх категорій споживачів не відшкодовують фактичні витрати, які необхідні для забезпечення стабільної роботи підприємства.

Відповідно до вищенаведеного, у зв’язку із збільшенням ціни на електроенергію, водопостачання та водовідведення для технологічних потреб, ціни на холодну воду для потреб гарячого водопостачання, збільшенням мінімальних гарантій з оплати праці, встановленням внесків на регулювання відповідно до Постанови НКРЕКП від 06.04.2017 № 491 «Про затвердження Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання», ЛКП «Залізничнетеплоенерго» визначено розмір тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для всіх категорій споживачів, шляхом коригування вище вказаних складових тарифів, а саме:

 

            І. Теплова енергія, її виробництво, транспортування, постачання для всіх категорій споживачів.

1. Електроенергія на технологічні витрати .

Відповідно до Порядку розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію, затвердженого Постановою КМУ від 01.06.2011р. №869, Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затвердженого Постановою НКРЕКП від 13.04.2017р. №512, ПрАТ «Львівобленерго» проінформувало про введення з 01.02.2018 року нових роздрібних тарифів на електроенергію на лютий 2018 року для промислових та прирівняних до них споживачів 2 класу напруги в розмірі 212,691 коп/кВт*год (без ПДВ) при врахованому тарифі на електроенергію в діючих тарифах на теплову енергію 189,90 коп/кВт*год (без ПДВ), тобто підвищення тарифу на електроенергію становить 12,0%, що і враховано в розрахунку коригування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

 

2. Вода для технологічних потреб та водовідведення.

В НКРЕКП пройшло схвалення тарифів на водопостачання та водовідведення ЛМКП «Львівводоканал», 09.01.2018р. оприлюднено відповідний проект Постанови, відкрите обговорення якого відбудеться 06.02.2018р., який визначає тариф на централізоване водопостачання в розмірі 7,09 грн за 1 куб.м. (без ПДВ) та тариф на водовідведення 3,62 грн за 1 куб.м. (без ПДВ). В діючих тарифах на теплову енергію тарифи на водопостачання та водовідведення враховані в розмірі 6,42 та 3,42 грн за 1 куб.м. (без ПДВ), відповідно тариф на водопостачання підвищується на 10,4%, на водовідведення – на 5,85%, а в цілому – на 8,84%, що і враховано при коригуванні тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів.

 

3. Оплата праці і відрахування на соціальні заходи.

При встановленні базових тарифів на теплову енергію, введених у дію з 01.07.2014 року, витрати на оплату праці були розраховані відповідно до Закону України «Про оплату праці», Галузевої угоди, враховуючи наступне:

Зміни, внесені до ЗУ «Про оплату праці» Законом від 06.12.2016р. №1774-УІІІ, зумовили зміну порядку формування витрат на оплату праці, оскільки, відповідно до вказаних змін, «мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року», однак, «розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати».

Галузева угода на 2017-2018 роки із змінами і доповненнями від 29.01.2018 року зобов»язала встановити мінімальну тарифну ставку робітника І розряду в розмірі 140% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, та встановила коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника І розряду з експлуатації обладнання котелень, теплових мереж до встановленої Галузевою угодою мінімальної тарифної ставки робітника І розряду – 1,66 взамін раніше встановленого і врахованого в тарифах 1,42.

Враховуючи, що «Положення Галузевої угоди діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії Сторін, які підписали угоду», розрахунок витрат на оплату праці при проведенні коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води необхідно проводити з врахуванням вимог Закону «Про оплату праці» та Галузевої угоди, тобто з врахуванням не тільки підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» ст.7, що усереднено з 01.05.2018 в розрахунку на рік буде становити 1861,17 грн. (в діючих тарифах враховано 1662,50 грн.), але і розміру мінімальної тарифної ставки робітника І розряду в розмірі не менше 140% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, взамін врахованого в діючих тарифах 120%, а також коефіцієнту співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника І розряду з експлуатації обладнання котелень, теплових мереж до встановленої Галузевою угодою мінімальної тарифної ставки робітника І розряду – 1,66 взамін врахованого в діючих тарифах 1,42. Тобто збільшення витрат на оплату праці відбудеться на 52,68% (1861,17*1,4*1,66/1662,5*1,2*1,42), що забезпечить розмір середньомісячної зарплати працівників у 2018 році в розмірі 7295,74 при фактичній середньомісячній зарплаті працівників промисловості у Львівській області за 2017 рік 7378,50 грн., в т.ч. за грудень місяць – 9354,02 грн.

Аналогічно збільшенню витрат на оплату праці на 52,68% збільшуються і витрати на сплату єдиного соціального внеску – на 52,68% для всіх категорій споживачів.

Окремо слід зазначити, що низький рівень заробітної плати і знецінення кваліфікованої праці вже у 2017 році зумовило відтік кваліфікованих, технічно грамотних працівників з підприємства і їх працевлаштування на приватних фірмах, або за кордоном (в більшості). Підприємство залишилось практично без газоелектрозварників, звільнились водії автокранів, екскаваторів, обмурівники, токарі, слюсарі та оператори котелень працездатного віку, оскільки рівень заробітної плати на підприємстві не конкурентоздатний на ринку праці, що вже зумовило неможливість проведення ремонтів в повному обсязі. Подані оголошення про вакансії на рівень фактичної зарплати не дали жодних результатів. Без підвищення рівня заробітної плати підприємство втратить працівників працездатного віку повністю. На сьогодні вже 53% працівників - пенсійного віку понад 60 років. Підприємство вже не змогло прийняти на роботу необхідну чисельність сезонних операторів котелень, і при подальшому знеціненні кваліфікованої праці не залишиться працівників для забезпечення технологічного процесу теплозабезпечення, а відтак постане питання безпечної роботи таких небезпечних об»єктів, як котельні, та питання якісного надання послуг з теплопостачання – життєзабезпечення мешканців міста. Практично підприємство через низький рівень заробітної плати вже порушує вимоги Закону України «Про теплопостачання», а саме:

«Стаття 29. Особливості умов праці у сфері теплопостачання

Суб’єкти у сфері теплопостачання зобов’язані забезпечувати комплектування робочих місць висококваліфікованими кадрами, підвищувати їх кваліфікацію, гарантувати соціальний захист».

 

4.Внески на регулювання.

            Відповідно до Постанови НКРЕКП від 06.04.2017 № 491 «Про затвердження Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання» ліцензіати зобов»язані здійснювати оплату внесків на регулювання, за ставкою, яка не може перевищувати 0,1 відсотка чистого доходу платника внеску на регулювання, на 2018 рік – 0,065%. Оскільки НКРЕКП у схвалених тарифах на теплову енергію для всіх категорій споживачів виділило за своєю ініціативою обсяг внесків на регулювання шляхом зменшення розміру інших прямих витрат, без зміни розміру тарифів, підприємство провело розрахунок розміру внесків на регулювання з метою включення їх додатково до інших прямих витрат теплової енергії для всіх категорій споживачів в розмірі 0,065% чистого доходу.

 

            Вищевказане коригування окремих складових витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії в цілому зумовить підвищення тарифів для населення на 4,8%. Тариф на теплову енергію для бюджетних установ в цілому зростає на 3,3%, для інших споживачів – на 3,3%, та для релігійних – на 7,5%.

 

            ІІ. Послуги з централізованого опалення для населення та послуги з централізованого постачання гарячої води всім категоріям споживачів.

-на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню, затверджені Постановою НКРЕП №1206 від 05.10.2017р.,введені в дію з 19.10.2017року;

-на послугу з централізованого постачання гарячої води для потреб управителів багатоквартирних будинків, затверджені Постановою НКРЕП №1212 від 05.10.2017р.,введені в дію з 15.10.2017року;

-на послугу з централізованого постачання гарячої води для потреб бюджетних установ та інших споживачів, затверджені Постановою НКРЕП №1208 від 05.10.2017р.,введені в дію з 19.10.2017року.

В діючих на даний час тарифах на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню, затверджені Постановою НКРЕП №1206 від 05.10.2017р.,введені в дію з 19.10.2017року, на послугу з централізованого постачання гарячої води для потреб управителів багатоквартирних будинків, затверджені Постановою НКРЕП №1212 від 05.10.2017р.,введені в дію з 15.10.2017року, а також на послугу з централізованого постачання гарячої води для потреб бюджетних установ та інших споживачів, затверджені Постановою НКРЕП №1208 від 05.10.2017р.,введені в дію з 19.10.2017року, врахована вартість теплової енергії по тарифах, діючих з 15.10.2017 та 19.10.2017 відповідно.

Оскільки тарифи на теплову енергію коригуються через зміну ціни електроенергії, води для технологічних потреб, оплати праці, встановлення внеску на регулювання, проведено розрахунок коригування тарифу на послугу з централізованого опалення та постачання гарячої води для населення, на послугу з гарячого водопостачання для управителів, бюджетних установ та інших споживачів з врахуванням відкоригованої вартості теплової енергії для вказаних категорій споживачів, підвищення рівня мінімальних гарантій з оплати праці на 52,68%, відповідно і ЄСВ та вартості холодної води для гарячого водопостачання (без вартості водовідведення) у зв»язку з ростом її ціни відповідно до проекту Постанови НКРЕКП на 10,4%. з 6,42 грн. до 7,09 грн. за м3.

Відтак тарифи на послуги з центразованого опалення для населення усереднено зростуть на 5,9%, постачання гарячої води для потреб населення зростуть на 5,6%, для бюджетних установ та для інших споживачів – на 3,8%.

 

 

__________________________

Зміна тарифів на теплову енергію та послуги з ЦО і ГВП по ЛКП "Залізничнетеплоенерго"

Структура тарифів на теплову енергію для потреб споживачів ЛКП "Залізничнетеплоенерго"

Розрахунок двоставкових тарифів на теплову енергію ЛКП"Залізничнетеплоенерго"

Розрахунок структури собівартості та двоставкового тарифу на послугу з централізованого опалення та одноставкових тарифів на послугу з централізованого ГВП для категорії споживачів населення ЛКП "Залізничнетеплоенерго"

Розрахунок структури собівартості та тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів ЛКП "Залізничнетеплоенерго"

  • Диспетчерська служба: тел. (032) 292-01-87