Додаткова інформація

Додаткова інформація щодо тарифоутворення

№ з/п Показники Од.вим. В діючих тарифах 2018 року В діючих тарифах 2020 року В проєкті тарифів Відхилення     грн. Відхилення    %
1 Ціна природнього газу:            
       -для населення грн/1000м3 6235,51 5375,37 6183,33 807,96 15,0
       -для бюджетних установ грн/1000м3   5375,37 13658,42 8283,05 154,1
       -для інших споживачів грн/1000м3   5375,37 20641,50 15266,13 284,0
       -для релігійних організацій грн/1000м3   5375,37 13658,42 8283,05 154,1
2 Вартість послуг з транспортування газу для всіх категорій споживачів грн/1000м3 24,6 124,16 136,576 12,416 10,0
3 Вартість послуг з розподілу газу для всіх категорій споживачів грн/1000м3 708,1 990 1680 690 69,7
4 Всього вартість газу з послугами його транспортування і розподілу            
       -для населення грн/1000м3 6968,21 6489,53 7999,906 1510,376 23,3
       -для бюджетних установ грн/1000м3   6489,53 15474,996 8985,466 138,5
       -для інших споживачів грн/1000м3   6489,53 22458,076 15968,546 246,1
       -для релігійних організацій грн/1000м3   6489,53 15474,996 8985,466 138,5
5 Вартість електроенергії з послу-гами її транспортування і розподілу для всіх категорій споживачів грн/кВТ/год 2,16 2,82 3,125 0,305 10,8
6 Вартість водопостачання і водовідведення грн/м3 10,76 17,37 18,89 1,52 8,8
7 Прожитковий мінімум для працездатних громадян грн 1861,17 2270 2464 194 8,5

 

Тарифи (діючі і проєкт)

Показники
Од.вим.
Населення
% відшко- дування діючими тарифами планованих
діючі з 01.01.2019р. (Пост.НКРЕКП від 10.12.2018 №1708,№1746, №1747)
діючі з 01.12.2020р. (Пост.НКРЕКП від 30.11.2020 №2247)
Проєкт тарифів, без ЦТП
Проєкт тарифів, з ЦТП
Тарифи на теплову енергію:
 
 
 
 
 
 
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (з ПДВ)                
грн/Гкал
х
1511,70
1262,25
1262,25
119,8
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження (з ПДВ)
грн/Гкал/год/міс
х
80852,57
155958,59
172852,35
46,8
Тарифи на послугу з постачання теплової енергії
 
 
 
 
 
 
   - умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії (з ПДВ)                
грн/Гкал
х
1511,70
1262,25
1262,25
119,8
   - умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження (з ПДВ)
грн/Гкал/год/міс
х
80852,57
155958,59
172852,35
46,8
Тарифи на послугу з централізованого опалення*
 
 
 
 
 
 
   - умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з ЦО (з ПДВ)                
грн/Гкал
1417,92
х
х
х
112,3
   - умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з ЦО – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження (з ПДВ)
грн/Гкал/год/міс
32607,35
х
х
х
18,9
Тарифи на послугу з постачання гарячої води (з ПДВ)
грн/м3
х
102,77
х
118,15
87,0
Тарифи на послугу з централізованого постачання гарячої води*:
 
 
 
 
 
 
- для виконавців комунальних послуг:
 
 
 
 
 
 
   - з рушникосушильниками
грн/м3
94,11
х
х
х
79,7
   - без рушникосушильників
грн/м3
87,11
х
х
х
73,7
- для управителів
 
 
 
 
 
 
   - з рушникосушильниками
грн/м3
93,11
х
х
х
78,8
   - без рушникосушильників
грн/м3
86,06
х
х
х
72,8

 

Показники Од.вим. Бюджетні установи % відшко- дування діючими тарифами планованих
діючі з 01.12.2020р. (Пост.НКРЕКП від 30.11.2020 №2247) Проєкт тарифів, без ЦТП Проєкт тарифів, з ЦТП
Тарифи на теплову енергію:          
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (з ПДВ)                 грн/Гкал 1410,47 2681,29 2681,29 52,6
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження (з ПДВ) грн/Гкал/год/міс 69262,88 158635,91 172172,33 40,2
Тарифи на послугу з постачання теплової енергії          
   - умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії (з ПДВ)                 грн/Гкал 1410,47 2681,29 2681,29 52,6
   - умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження (з ПДВ) грн/Гкал/год/міс 69262,88 158635,91 172172,33 40,2
Тарифи на послугу з постачання гарячої води (з ПДВ) грн/м3 96,12 х 183,17 52,5

 

Показники 
Од.вим.
Інші споживачі
% відшко- дування діючими тарифами планованих 
діючі з 01.12.2020р. (Пост.НКРЕКП від 30.11.2020 №2247)
Проєкт тарифів, без ЦТП
Проєкт тарифів, з ЦТП
Тарифи на теплову енергію:
 
 
 
 
 
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (з ПДВ)                
грн/Гкал
1443,50
4007,26
4007,26
36,0
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження (з ПДВ)
грн/Гкал/год/міс
66069,40
153946,98
165408,59
39,9
Тарифи на послугу з постачання теплової енергії
 
 
 
 
 
   - умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії (з ПДВ)                
грн/Гкал
1443,50
4007,26
4007,26
36,0
   - умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження (з ПДВ)
грн/Гкал/год/міс
66069,40
153946,98
165408,59
39,9
Тарифи на послугу з постачання гарячої води (з ПДВ)
грн/м3
98,63
х
246,58
40,0

 

Показники Од.вим. Релігійні організації % відшко- дування діючими тарифами планованих
діючі з 01.12.2020р. (Пост.НКРЕКП від 30.11.2020 №2247) Проєкт тарифів
Тарифи на теплову енергію:        
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (з ПДВ)                 грн/Гкал 1464,24 2671,72 54,8
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження (з ПДВ) грн/Гкал/год/міс 65118,34 155105,80 42,0
Тарифи на послугу з постачання теплової енергії        
   - умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії (з ПДВ)                 грн/Гкал 1464,24 2671,72 54,8
   - умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження (з ПДВ) грн/Гкал/год/міс 65118,34 155105,80 42,0
Тарифи на послугу з постачання гарячої води (з ПДВ) грн/м3 х 183,17  

* Відповідно до ЗУ "Про житлово-комунальні послуги" №2189-VІІІ комунальними послугами є послуга з постачання теплової енергії та послуга з постачання гарячої води.  Послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води не чинні з 01.05.2019р.

Станом на жовтень 2021 року у зв"зку із невеликою кількістю укладених договорів на послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води в основному застосовуються тарифи на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води.

​___________________

 

Розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії на плановий період 2021/2022 р. ЛКП "Залізничнетеплоенерго"

№ з/п Показники Одиниця виміру Сумарні  показники для потреб населення для  потреб бюдж.установ для  потреб інших спожив.  для  потреб реліг. організ.
планований період планований період планований період планований період планований період
1 2 3 7 11 19 23 15
1 Виробнича собівартість виробництва теплової енергії власними котельнями, у тому числі: тис. грн 515 888,940 415 263,369 79 675,125 20 875,677 74,77
1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: тис. грн 452 910,152 359 317,933 73 747,461 19 775,551 69,21
1.1.1 паливо* тис. грн 444 565,973 351 905,616 72 962,094 19 629,793 68,47
1.1.2 електроенергія тис. грн 4 698,322 4 173,622 442,214 82,071 0,41
1.1.3 вода для технологічних потреб та водовідведення тис. грн 170,013 151,027 16,002 2,970 0,02
1.1.4 матеріали, запасні  частини та інші матеріальні ресурси тис. грн 3 475,844 3 087,668 327,152 60,717 0,31
1.2 прямі витрати на оплату праці  тис. грн 46 464,562 41 275,487 4 373,318 811,652 4,10
1.3 інші прямі витрати, у тому числі: тис. грн 14 895,340 13 231,857 1 401,973 260,195 1,32
1.3.1 відрахування на соціальні заходи тис. грн 10 222,204 9 080,607 962,130 178,563 0,90
1.3.2  амортизаційні відрахування тис. грн 2 610,054 2 318,568 245,662 45,593 0,23
1.3.3 внески на регулювання тис. грн 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
1.3.4 інші прямі витрати тис. грн 2 063,083 1 832,681 194,181 36,038 0,18
1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: тис. грн 1 618,886 1 438,092 152,372 28,279 0,14
1.4.1 витрати на оплату праці  тис. грн 1 220,868 1 084,524 114,910 21,326 0,11
1.4.2 відрахування на соціальні заходи тис. грн 268,591 238,595 25,280 4,692 0,02
1.4.3 амортизаційні відрахування тис. грн 2,300 2,043 0,216 0,040 0,00
1.4.4 інші витрати тис. грн 127,127 112,929 11,965 2,221 0,01
2 Адміністративні витрати виробництва теплової енергії власними котельнями, у тому числі: тис. грн 14 221,706 12 633,452 1 338,569 248,428 1,26
2.1 витрати на оплату праці  тис. грн 10 376,139 9 217,352 976,619 181,252 0,92
2.2 відрахування на соціальні заходи тис. грн 2 282,751 2 027,817 214,856 39,876 0,20
2.3 амортизаційні відрахування тис. грн 92,720 82,365 8,727 1,620 0,01
2.4 інші витрати тис. грн 1 470,096 1 305,919 138,368 25,680 0,13
3 Інші операційні витрати виробництва теплової енергії власними котельнями** тис. грн 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
4 Собівартість виробництва теплової енергії власними котельнями тис. грн 530 110,646 427 896,821 81 013,694 21 124,104 76,03
5 Розрахунковий прибуток виробництва теплової енергії власними котельнями, усього, у тому числі: тис. грн 25 859,056 20 873,016 3 951,888 1 030,444 3,71
5.1 податок на прибуток тис. грн 4 654,630 3 757,143 711,340 185,480 0,67
5.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) тис. грн 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
5.3 інше використання прибутку (розшифрувати) тис. грн 21 204,426 17 115,873 3 240,548 844,964 3,04
5.3.1 тіло кредиту тис. грн 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
5.3.2 поповнення обігових коштів тис. грн 21 204,426 17 115,873 3 240,548 844,964 3,04
6 Вартість виробництва теплової енергії на власних котельнях тис. грн 555 969,702 448 769,837 84 965,582 22 154,548 79,73
7 Обсяг відпуску теплової енергії з колекторів котелень (крім систем автономного опалення) без урахування обсягу теплової енергії  на  господарські потреби ліцензованої діяльності  Гкал 355 685,947 315 963,612 33 477,725 6 213,193 31,42
8 Вартість виробництва 1 Гкал теплової енергії на власних котельнях (рядок 6/рядок 7) грн/Гкал 1 563,092 1 420,321 2 537,974 3 565,727 2 537,94
17 Фінансові витрати  тис. грн 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
18 Повна собівартість виробництва теплової енергії  тис. грн 530 110,646 427 896,821 81 013,694 21 124,104 76,03
19 Витрати на покриття втрат  тис. грн 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
21 Розрахунковий прибуток виробництва теплової енергії, усього, у тому числі: тис. грн 25 859,056 20 873,016 3 951,888 1 030,444 3,71
21.1 податок на прибуток тис. грн 4 654,630 3 757,143 711,340 185,480 0,67
21.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)  тис. грн 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
21.3 інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, когенераційних установках) тис. грн 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
21.4 інше використання прибутку (розшифрувати) тис. грн 21 204,426 17 115,873 3 240,548 844,964 3,04
22 Загальна вартість виробництва теплової енергії (рядок 6 + рядок 11+ рядок 14) тис. грн 555 969,702 448 769,837 84 965,582 22 154,548 79,73
23 Загальний обсяг відпуску теплової енергії  з колекторів власних джерел (крім систем автономного опалення) з урахуванням покупної теплової енергії та без урахування обсягу теплової енергії  на  господарські потреби ліцензованої діяльності  (рядок 7 + рядок 12 + рядок 15) Гкал 355 685,947 315 963,612 33 477,725 6 213,193 31,42
24 Тариф на виробництво теплової енергії (рядок 22 / рядок 23) грн/Гкал 1 563,09 1 420,32 2 537,97 3 565,73 2 537,94
  Реалізація теплової енергії власним споживачам Гкал 305 338,770 270 396,58 29 435,82 5 478,65 27,72

наступна >>

  • Диспетчерська служба: тел. (032) 292-01-87